Ucieczka do lepszego szpitala

Ucieczka do lepszego szpitala

W nowoczesnych szpitalach zachodu przeprowadza się już z powodzeniem takie badania diagnostyczne i zabiegi operacyjne, które jeszcze nie tak dawno temu absolutnie nie były możliwe. Dla krajów mniej rozwiniętych czy bardziej ubogich ich przeprowadzenie w USA czy Tokio albo Berlinie nie sprawia, że stają się one bardziej dostępne, ponieważ przeważnie do przeprowadzenia przełomowego zabiegu albo opracowania nowatorskiej metody leczenia potrzeba nie tylko wielu lat badań i wydatków na nowe eksperymenty, ale także najbardziej uzdolnionych lekarzy, którzy są w stanie takie metody opracowywać. Nie ma wątpliwości, że nie każdy lekarz jest do tego stworzony i wielu absolwentów szkół medycznych gotowych jest do bardzo przeciętnego leczenia, powtarzalnymi schematami, a tylko mały odsetek z całej grupy jest w stanie prowadzić przełomowe badania i odkrywać nowe zasady, dzięki którym medycyna po raz kolejny robi krok w przyszłość. Dzięki takim ludziom możliwe jest stałe rozwijanie poszczególnych specjalizacji, więc nie dziwne, że większość z nich do pracy chce mieć idealne warunki a o takie najłatwiej jest w klinikach i szpitalach, które mają nieograniczone środki na nowe próbki i materiały badawcze a zaplecze techniczne już teraz jest na najwyższym poziomie i nie wymaga dodatkowego inwestowania. Nie dziwi więc, że obserwujący takie obrazki pacjenci w biedniejszych krajach wschodniej Europy czują, że ich państwa nie dokładają wszelkich starań, by gonić lekarską czołówkę.