Trudne zarządzanie szpitalem

Trudne zarządzanie szpitalem

Prowadzenie konkurencyjnej placówki opieki medycznej jest w dzisiejszych czasach trudniejsze niż kiedykolwiek przedtem, o czym doskonale przekonali się na swojej skórze najróżniejsi dyrektorzy polskich szpitali w ostatnich latach. Niestety często za długi finansowe jednostek służby zdrowia odpowiadają nie tyle niekompetentni dyrektorzy i zły zarząd, co po prostu niewłaściwie zbudowany system przydzielania środków finansowych na leczenie pacjentów, bardzo sztywno nakładający na kolejne szpitale możliwość przeprowadzania konkretnych zabiegów i badań diagnostycznych. Z tego względu niekiedy na koniec roku szpital nie ma już oficjalnie prawa zlecać nowych badań ani przyjmować na oddziały nowych pacjentów, ponieważ jeszcze przed końcem roku budżetowego skończyły się jego środki. Ostatecznie wszystko to uderza przede wszystkim w pacjentów, którzy mają ogromne kłopoty z tym, aby samodzielnie poradzić sobie z pewnymi chorobami, nie stać ich na podróżowanie do innych szpitali czy opłacenie prywatnego leczenia. Naturalnie pojawiają się więc coraz poważniejsze zgrzyty a zarzuty w mediach przeciwko dyrektorom i politykom odpowiedzialnym za zbudowanie takiego a nie innego systemu opieki zdrowotnej wciąż nabierają na sile. W związku z tym pojawiają się najróżniejsze koncepcje tego, jak wyjść z aktualnych problemów finansowych i w jaki sposób zreformować polską służbę zdrowia tak, aby zawsze pomagała pacjentom.