Świat nowej medycyny

Świat nowej medycyny

Debata na temat stanu opieki medycznej trwa na całym świecie w najlepsze, ale nie wszystkie kraje mają takie same zaległości do nadrobienia. Nikt dzisiaj nie wątpi w to, że konieczne jest przede wszystkim zagwarantowanie pacjentom odpowiedniego poziomu świadczonych usług medycznych. Ma to kolosalne znaczenie przede wszystkim wszędzie tam, gdzie wciąż nie wprowadzono na szeroką skalę podstawowych zabiegów, które w innych regionach świata znane i popularne są od dekad. Przede wszystkim barierą na całym świecie, nie od dzisiaj, są bariery finansowe – zaplecze technologiczne i infrastruktura w krajach trzeciego świata absolutnie nie jest porównywalna nawet z tym, co jest tak powszechne chociażby we wschodniej europie, dlatego należy zrozumieć, że na niektóre zmiany w systemie leczenia tych krajów czekać trzeba będzie nawet nie latami, a dekadami. Kraje rozwinięte, gdzie takich problemów nie ma i pacjenci mają zagwarantowane absolutnie najwyższe standardy leczenia, starają się w miarę swoich możliwości wspierać te regiony, które pod względami służby zdrowia mają największe potrzeby. Chodzi tutaj nie tylko o to, by do krajów tych dostarczać stale pieniądze, gdyż niejednokrotnie korupcja tam sprawia, że jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. O wiele ważniejsze jest przekazywanie podstawowych środków medycznych jak leki czy bandaże albo opatrunki, ale równie ważna jest pomoc specjalistów.