Praca dla geriatrów

Praca dla geriatrów

Aktualnie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, a to sprawia, że potrzeba pielęgniarek i geriatrów, którzy zajmą się seniorami. Praca dla geriatrów znajdzie się wielu szpitalach i przychodniach oraz domach starców. Wielu z nich otwiera też prywatne gabinety, w których przyjmuje starsze osoby. Geriatra musi mieć sporą wiedzę na temat chorób typowych dla późnych lat życia, jak skleroza, Alzheimer, Parkinson, nadciśnienie. Ponadto powinien posiadać duże pokłady cierpliwości, empatii, wyrozumiałości. Starsze osoby są bowiem niezwykle trudnymi pacjentami. Ciężko się z nimi skomunikować, gdyż mają problemy ze wzrokiem i słuchem, a także z pamięcią i koncentracją. Ponadto seniorzy bywają złośliwi, mają manie prześladowcze i urojenia. Rzecz jasna, wizyta starszej osoby u geriatry trwa na ogół znacznie dłużej, niż standardowa wizyta pacjenta u lekarza. Senior potrzebuje bowiem dużo czasu, aby się rozebrać do badania, wyjaśnić, co mu dolega, odpowiedzieć na pytania lekarza. Geriatra musi zaś wykazać pełną cierpliwość i wyrozumiałość. Rzecz jasna, geriatra czasami musi skonsultować się z innymi specjalistami. Jego pacjenci cierpią bowiem zwykle na wiele różnych schorzeń, szwankuje im pamięć, wzrok, słuch, serce, wątroba. Trzeba zatem tak dobrać leki dla senior, aby dobrze razem współdziałały, nie wywołując skutków ubocznych. Geriatrzy są bardzo dobrzy w takim właśnie komponowaniu lekarstw. Dlatego też wielu starszych ludzi chodzi właśnie do nich, zamiast do innych specjalistów.