Możliwości medyczne dziś

Możliwości medyczne dziś

Tworzenie coraz nowocześniejszych szpitali i klinik specjalistycznych przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów, ale niestety nie wszyscy mają taki sam dostęp do najlepszych lekarzy w kraju czy czołowych specjalistów świata w danej dziedzinie. Problemem często jest także wyposażenie sprzętowe szpitali w regionie – niektóre zabiegi wymagają nowoczesnego sprzętu i specjalistycznego zaplecza, a to nie jest powszechne w każdym szpitalu. Często więc pacjent zmuszony jest do podróżowania za najlepszymi specjalistami i płacenia za pobyt w prywatnych klinikach, jeśli jest zainteresowany najwyższym poziomem świadczonych usług medycznych. W dzisiejszym świecie prowadzi to w prostej linii do sporych konfliktów pomiędzy grupami społecznymi o uprzywilejowanym statusie w systemie opieki medycznej a tymi, którzy ze względu na swoje niskie dochody czy słabą sytuację zawodową nie są w stanie opłacić nawet średnio zaawansowanego programu leczenia. Pobyt w samym szpitalu bywa bardzo kosztowny, ale pamiętać trzeba jeszcze o licznych kosztach ukrytych, o których po wyjściu ze szpitala często pamięta już tylko pacjent. Wydatki na antybiotykoterapię albo eksperymentalne preparaty naturalne, w połączeniu z obowiązkową rehabilitacją przy niektórych schorzeniach, to pieniądze rzędu setek tysięcy złotych. Nie dziwi więc, że podział na biednych i bogatych w świecie współczesnej medycyny jest coraz bardziej wyraźny.