Lecznice o najwyższym poziomie

Lecznice o najwyższym poziomie

Problemem wielu współczesnych szpitali na całym świecie jest nieodpowiednie zarządzanie. Oczywiście czasami system skonstruowany przez urzędników całkowicie nie sprzyja właściwemu funkcjonowaniu placówek medycznych, niemniej często pomimo wysiłku najróżniejszych grup pieniądze i tak nie są wydawane w sposób logiczny czy korzystnie wpływający na strategiczne aspekty życia szpitala. Oddawanie szpitali w ręce lekarzy, którzy mają spore poparcie personelu, ale niestety zerową wiedzę z zakresu zarządzania korporacją czy finansów przedsiębiorstwa, jest bardzo ryzykowne, ale powszechne. W ostatnich latach prowadzona jest jednak dyskusja na temat faktycznego stanu szpitali – te są coraz bardzie zadłużone, mimo że przyjmują coraz mniej pacjentów, mniej dopłacają do leków i wydają ogólnie mniej na opiekę. Poziom jakości sprzętu i komfort pobytu w szpitalu są bardzo niskie, więc ludzie naturalnie zaczynają domagać się wzrostu konkurencyjności szpitali w kraju. Z roku na rok zachód inwestuje w swoje ośrodki coraz więcej, więc dystans do najlepszych specjalistów ciągle się powiększa i istotne jest nie tylko zdobycie nowych pieniędzy – ważne jest zdobycie doświadczonych menadżerów, którzy będą w stanie z chłodną głową wyprowadzić szpital na prostą tak, jak każde inne przedsiębiorstwo funkcjonując na rynku. Menadżerskie podejście do placówek służby zdrowia mogłoby przynieść oczekiwane rezultaty w szybkim czasie, ale wciąż ma wielu przeciwników.