Leczenie nowych schorzeń

Leczenie nowych schorzeń

Wydawanie wielkich pieniędzy na służbę zdrowia jest niewątpliwie jednym ze skuteczniejszych sposobów podnoszenia jej jakości o czym świadczyć może jakość usług medycznych, które dostępne są na tak zamożnych rynkach jak amerykański czy niemiecki. Bogactwo i zaawansowanie technologiczne tamtejszych gospodarek w prostej linii przekłada się na poziom zaawansowania technologicznego szpitali i placówek edukacyjnych. Oczywiście pieniądze to nie wszystko i liczy się jakość kadry w szpitalach i klinikach – szalenie ważne jest, by przyszli lekarze opuszczali mury uczelni z możliwie najdokładniejszym przygotowaniem do leczenia ludzi, a to niestety uwzględnia znajomość innowacyjnych metod leczenia, eksperymentalnych leków a także zaawansowanych narzędzi chirurgicznych czy diagnostycznych. Nie jest bowiem tajemnicą, że przeciętni studenci medycyny z krajów mniej zamożnych po rozpoczęciu pracy za granicą, w znacznie bogatszym szpitalu, mają przede wszystkim problem z przyswojeniem obsługi nowoczesnego sprzętu i skomplikowanych procedur biurokratycznych. Nikt nie wątpi tam, że miliardy pompowane w kliniki i szpitale są ostatecznie wydatkowane z pożytkiem dla samych pacjentów i przekładają się na jakość ich leczenia czy komfort spędzanych w szpitalu dni. Pytaniem jednak zasadniczym, które notorycznie powraca we wszystkich debatach nad stanem służby zdrowia na świecie nie jest to, czy finansować ją maksymalnie, ale skąd wziąć na to środki.