Dwuletnie szkoły medyczne

Dwuletnie szkoły medyczne

Aktualnie pojawiło się wiele szkół pomaturalnych, między innymi szkoły medyczne. Rzecz jasna, nie kształcą one lekarzy, pielęgniarek ani fizjoterapeutów, gdyż aby wykonywać pracę na tych stanowiskach, trzeba ukończyć studia i odbyć specjalistyczny staż. W dwuletnich szkołach pomaturalnych kształcą się jednak inne osoby, związane z leczeniem ludzi, które będą w przyszłości pełniły nieco mniej odpowiedzialne funkcje. Popularne kierunki kształcenia w takich miejscach to miedzy innymi asystentka stomatologiczna, recepcjonistka w przychodni, opiekunka osoby starszej, opiekunka dziecięca, salowa, asystentka osoby niepełnosprawnej, masażystka. W szkołach tych dominują dziewczęta czy kobiety w średnim wieku, które pragną uzupełnić swoje kwalifikacje. Czasami jednak zdarzają się też tam mężczyźni. Poziom w takich szkołach bywa różny, jednak na ogół okazuje się on dosyć wysoki. Wiedza i umiejętności, których trzeba nabyć podczas nauki w podobnej placówce, są bowiem dosyć duże. Przyszła asystentka stomatologiczna czy masażystka musi zatem się przyłożyć do nauki anatomii czy różnych praktycznych umiejętności związanych z przyszłym zawodem. Bez odpowiednio dużej wiedzy nie będzie bowiem umiała sobie poradzić w pracy. Oczywiście, płaca dla osób, które ukończyły jedynie pomaturalną szkołę medyczną, nie jest bardzo duża. Jednak zawsze mogą one jednocześnie pracować i uczyć się na akademii medycznej, a w przyszłości awansować.